τσάντες ώμου

τσάντες ώμου με χειροποίητα υφαντά στοιχεία

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Μικρές και μεγάλες τσάντες ώμου με παραστάσεις

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Patchwork μεγάλες τσάντες ώμου